Berita Malaysia

Contoh Penghargaan Assignment Tugasan Kerja Khusus Tesis

Contoh penghargaan assignment – Seringkali murid dan pelajar di universiti mendapat tugasan atau assignment berupa menulis essay . Salah satu chapter dalam tugasan tesis tersebut berupa halaman penghargaan . Biasanya laman ini berisi ungkapan rasa terima kasih terhadap pihak – pihak , tak lupa juga ucapan syukur kehadirat tuhan bahawa penulis dapat menyelesaikan tugas tersebut .

Penghargaan assignment walaupun kelihatan tidak begitu penting , namun mengandung nilai yang mencerminkan moral penulis . Jangan sampai penghargaan assignment ditiadakan , hal ini akan membuat penulis seakan bahawa rampungnya tugasan tersebut kerana dirinya sendiri dan tidak ada nampak jasa orang lain . Tentunya hal ini tidak elok serta boleh mengurangkan nilai yang akan diterima .

Jika anda menemui kesulitan dalam menulis penghargaan assignment , berikut beberapa contoh penghargaan assignment yang boleh anda jadikan rujukan dalam menulisnya . Anda tidak perlu menulis sama persis, hanya mengambil sari atau mata penting.

Contoh Penghargaan Assignment

contoh penghargaan assignment
contoh penghargaan assignment
contoh penghargaan assignment bahasa melayu
contoh penghargaan assignment bahasa melayu

Jadi sekali lagi penghargaan assignment berisi ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu pengerjaan tugasan anda. Meliputi terima kasih kepada cikgu, rekan-rekan, orang tua dan tuhan yang maha esa.

Demikianlah beberapa contoh penghargaan assignment, mudah-mudahan bisa membantu anda untuk menulis penghargaan assigment untuk tugas anda.

Comment here