Tag Archives: penghargaan assignment bahasa melayu

Contoh Penghargaan Assignment Tugasan Kerja Khusus Tesis

Contoh penghargaan assignment – Seringkali murid dan pelajar di universiti mendapat tugasan atau assignment berupa menulis essay . Salah satu chapter dalam tugasan tesis tersebut berupa halaman penghargaan . Biasanya laman ini berisi ungkapan rasa terima kasih terhadap pihak – pihak , tak lupa juga ucapan syukur kehadirat tuhan bahawa penulis dapat menyelesaikan tugas tersebut… Read More »